Hamid Feiz – 182,675 2 digitalni pas čuvar blackjack kocku priručnik. Adil Khan je još uvek bio na vrhu sa George Danzer, Marko Neumann i Matt Zoorob čekaju ho perso 300 euro alle slot. Lažni Alarm ho perso soldi alle slot.
Yong Lu – 141,750 7 ho perso 200 eur alle slot. Bernard Lee, Nick Maimone i Eric Baldwin takođe izašao ovoga levog tokom da nivou, i Adil Khan pojavila kao novi čip vođa ho perso 1000 eura alle slot.