ukupno 648 ljudi je bio kažnjeni u Makao u punom godine 2016 za pušenje u neovlašteno oblastima u grad je kasina, prema vladi podataka najjednostavniji način za kasino pljačku agresivan. To je povećanje od 32,2 posto u odnosu na 2015, kada ukupno 490 ljudi su bili kažnjeni, pokaži službeni podataka.acau je Sekretar za Socijalne Poslove i Kulture, Alexis Tam Chon Weng, rekao u decembru taj grad je vlada bila razmatra U-okret u vezi sa prijedlogom potpunu zabranu pušenja u kazinima najlakši način da napraviš mjesto u drvo.

Službenici bili su procjene prijedlog da pušiš saloni – pod uslovom da su slobodni bilo stolove ili mašine – na igrama podove, on rekao na vreme. najlakši način da završimo dijamant kasino pljačku.