o dividende je preporučila direktori za finansijsku period je završio 30 poker šta se dešava u kravatu.
septembra ove godine.roup prihod za tri mjeseca u septembru-kraju je pao 64.2 posto godine, da se samo pod MYR40.0 miliona, sa MYR111.6 miliona.roup zarada prije kamata, oporezivanje, amortizacije, i amortizacije (IBIT) pao za 92.5 posto godine u trećem kvartalu, da MYR1.7 miliona, sa MYR23.2 miliona.ili u prvoj kategoriji, prihoda samo preko MYR30.0 miliona, dole 62.7 posto na MYR80.6 miliona postigao godinu dana ranije.ali fakultet usluge registriran na 11.5 posto godine napredak u prihoda, da MYR348,000. poker šta ruka je bolje od onoga što.